Därför fallerar bolagens strategier

Howwe Technologies har genomfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige som ger nya insikter i orsakerna till att bolag inte lyckas genomföra sina strategiska initiativ. Den visar att genomförandet och den interna förankringen av bolagens strategi prioriteras i låg utsträckning vilket får stora konsekvenser för bolagens tillväxt. Många lovar tungt men levererar tunt vilket resulterar i ett näringslivsproblem av stor magnitud, slår Howwe Technologies fast.  

I princip har alla bolag en strategi eller affärsplan. Framtagandet av strategin prioriteras ofta högt och 64 procent av bolagen anlitar externa managementkonsulter för att utveckla en strategi och sätta mål för bolaget, enligt Howwe.

”I praktiken fastnar planer i analoga PowerPoint-dokument eller Excel. Bolag spenderar stora summor på externa konsulter med fokus på framtagandet och inte genomförandet. Konsekvensen blir alltför ofta att strategin fastnar på ledningsnivå, inte bryts ner till aktiviteter som de anställda kan exekvera på och i slutändan uppnås inte bolagets viktigaste mål i tid”, skriver Howwe Technologies.

Att bara ha en strategi skapar däremot inga resultat. En strategi skapar värde först när den genomförs och dess mål uppnås. Genomförandet av strategin är svårt och något som tenderar att prioriteras lägre av bolagen och en bidragande orsak till att initiativen i strategin sällan uppnås. Howwe Technologies Vd-undersökning visar att enbart 38 % av bolagen tar hjälp för att genomföra strategin. Ännu färre, 31 %, tar hjälp för att förankra strategin bland medarbetarna i organisationen.

I praktiken fastnar planer i analoga PowerPoint-dokument eller Excel. Bolag spenderar stora summor på externa konsulter med fokus på framtagandet och inte genomförandet. Konsekvensen blir alltför ofta att strategin fastnar på ledningsnivå, inte bryts ner till aktiviteter som de anställda kan exekvera på och i slutändan uppnås inte bolagets viktigaste mål i tid.

- Det här ett område som stått i skuggan under digitaliseringens framfart. Att lösa det med externa konsulter är dyrt och stödet centreras därför på ledningsnivå under korta perioder. Idag finns digitalt stöd för att accelerera genomförandet av strategin på alla nivåer i bolaget. Att inte prioritera och digitalisera strategigenomförandet leder till till ett onödigt förluster av såväl tillväxt som personalens kapacitet, säger Per Forslund, President på Howwe Technologies.