Stort elöverskott från Södras anläggningar  

Värö massabruk. Foto: Per Pixel Petersson

Hushållsel för 45 000 småhus under ett år. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras egen elproduktion. Det visar nya siffror från 2021.

Nya siffror visar att Södra alstrade 1790 GWh vid massabruken i Värö, Mörrum och Mönsterås under 2021, vilket motsvarar knappt 120 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär att Södra hade ett elöverskott om 260 GWh under året, vilket distribuerades ut på det lokala elnätet  

– Elproduktionen vid Södras massabruk ger tre stora fördelar: Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt våra lokalsamhällen med kontinuerlig grön eltillförsel. Elproduktionen har inte minst spelat en viktig roll under vintern, då energipriserna annars riskerar att försvåra en stabil produktion i industrin, säger Henrik Brodin, energichef på Södra, i ett pressmeddelande.

Elen från Södras tre massabruk är en produkt av effektivt resursnyttjande. Den produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el. I dag har Södra totalt nio turbiner i drift.

– Det är viktigt för Södra att vara självförsörjande på el. Vår produktion kräver mycket energi, men med hjälp av turbinerna tar vi vårt energiansvar och lite därtill. Energiaffären har varit prioriterad inom Södra sedan lång tid tillbaka och så ska det fortsätta. Nyckeln till en stärkt energiaffär är att hela tiden ha energieffektiviseringar och ett effektivt resursnyttjande centralt. Vi fortsätter investera i vår energieffektivitet, säger Andreas Martinsson, energistrateg vid Södra.