HewSaw Sverige levererar sågmaskin till Setra Skinnskatteberg

Såglinjen R200 1.1. Bild: HewSaw

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska leverera en sågmaskin av modellen HewSaw R200 1.1 V1 till träindustriföretaget Setras produktionsenhet i Skinnskatteberg. Med maskinen, som levereras till Setra under slutet av 2023, medföljer SPM:s onlinesystem Intellinova Parallel EN.

Sågmaskinen R200 1.1 V1 är konstruerad för effektiv bearbetning av klentimmer och har en matningshastighet på 70–250 m/minut.

Sågmaskinen kommer att utrustas med tjugosju accelerometrar av modellen DuoTech samt åtta temperaturtransmittrar, som alla ansluts till onlinesystemet Intellinova Parallel EN. Med hjälp av DuoTech utnyttjar systemet patenterad HD-teknologi för såväl stötpulsmätning med SPM HD som vibrationsövervakning med HD ENV. Systemet ger, enligt SPM, mycket tidig förvarning om nedsatt maskinkondition, vilket möjliggör god planering av underhållsåtgärder för hög tillgänglighet.

SPM kommer att ansvara för konditionsövervakning av såglinjen under fem år från och med driftstart.

Träindustriföretaget Setra, ägt av Sveaskog, Mellanskog och ett antal mindre aktieägare, har cirka 800 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export.

Furusågverket i Skinnskatteberg i Västmanland producerar sågade trävaror som i huvudsak levereras till Sverige, Nordafrika, England och Japan. År 2020 uppgick produktionen till 225 000 kubikmeter.