Husbyggnadsvolym inom industrin historiskt hög

Foto: Navet Analytics

I Navet Analytics kommande konjunkturranalys, som presenteras i slutet av december, presenteras ett i allmänhet positivt läge på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.

Industrins husbyggnadsinvesteringar sticker dock ut i sammanhanget med en rekordstor volym av påbörjade husbyggnadsinvesteringar hittills under året. Jens Linderoth, som är analysansvarig på NAVET Analytics, kommenterar resultatet. Utfallet för de tre första kvartalens nybyggnad i år är extremt högt. Vi har inte sett en så stor aktivitet inom industrins nybyggnadsinvesteringar sedan innan finanskrisen för 13 år sedan. Uppgången har också skett på ganska bred front i landet. 6 av 10 län visar mycket positiv tillväxt hittills i år.