Sekab investerar i tillverkning av gröna kemikalier

Mikael Fränckel och Emil Källström. Foto: Sekab

Kemibolaget Sekab investerar 100 miljoner kronor för att öka produktionen av kemikalier för industriellt bruk gjorda på förnybara råvaror.  

– Vi ser ett stort intresse bland industriella aktörer som vill ställa om från fossilt till förnybart. Vi tvingas idag säga nej till kunder som efterfrågar våra gröna produkter. Det här är ett viktigt steg i att öka vår lönsamhet och vårt utbud av gröna kemikalier, säger Mikael Fränckel, vd för Sekab.

Produktionsanläggning för biodrivmedel och kemikalier i Örnsköldsvik byggs ut med bland annat en ny gasförbränningspanna och ökad lagringskapacitet för ättika. Enligt Sekab innebär satsningen att  de kan öka produktionen av hållbara kemikalier för industriellt bruk med över 30 procent.

Den utbyggda anläggningen beräknas stå klar hösten 2022. Då kommer Sekab kunna leverera mer acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra från den nya anläggningen.