Elpriset når ny topp efter gaschock

Fredrik Sandberg/TT: Rejält dyrare hushållsel i Sverige efter skenande gaspriser i Europa. Arkivbild.

Nu kostar en kilowattimme (kWh) el i elområde 4, södra Götaland, i snitt 224 öre, med toppar på över 3:50 kronor enligt elbörsen Nordpool.

Snittpriset över ett dygn är det högsta någonsin, säger Björn Björnson, elexpert på elhandelsbolaget Godel.

I norra Sverige handlar det om mer normala priser på 40-50 öre per kWh.

En avgörande orsak är de skenande gaspriserna i Europa, kostnader som slår igenom på elpriset via gaseldade kraftverk främst på kontinenten, men som även smittar av sig norrut. Gaspriset steg på onsdagen ytterligare kraftfullt, runt 30 procent, från redan höga nivåer. Jämfört med tidigare i år har gaspriset i Europa sexfaldigats.

Elpriset i södra Sverige är väldigt influerat av de kontinentala priserna, exakt hur mycket är svårt att säga, säger Björn Björnson.

Hittills i oktober ligger ändå priserna i snitt lägre än sett över hela september. För ett hushåll med rörligt elpris brukar det räknas fram som ett snittpris över månaden, så enskilda dagsrekord behöver inte slå igenom så hårt.

Men sett till hur det har varit under sommaren och hösten talar för att elpriserna kommer att ligga kvar på ovanligt höga nivåer under vintern, resonerar Björn Björnson.