Metsä Board miljardinvesterar i ökad falskartongkapacitet

Foto: Metsä Board

Metsä Board meddelar att de har fattat ett investeringsbeslut om att öka den årliga falskartongkapaciteten med 200 000 ton vid  Husums kartong- och massabruk. Den årliga produktionskapaciteten på kartongmaskinen BM1 är för närvarande 400 000 ton och kommer efter investeringen att öka till 600 000 ton. Den nya kapaciteten beräknas komma in på marknaden under 2024–2025.

Investeringsvärdet är cirka 210 miljoner euro,  fördelat över åren 2021–2024, med tyngdpunkt på 2022–2023.

Investeringen kommer att finansieras med egna likvida medel och framtida kassaflöden från den löpande verksamheten.

Eventuella investeringar i ökad hamnkapacitet kommer att beslutas senare, meddelar Metsä Board.

Förberedande konstruktionsarbeten påbörjas i oktober 2021 i samband med fabrikens planerade årliga underhållsstopp. Upprampningen av den nya kapaciteten förväntas starta hösten 2023 och full produktionskapacitet beräknas vara uppnådd vid slutet av 2025.