Fortum och Uniper bakom nytt erbjudande för elintensiv industri

Foto: Fortum

Fortum eNext och Uniper Engineering har utvecklat ett nytt gemensamt erbjudande. Målet är att båda verksamheternas expertis och serviceerbjudande ska komma till nytta för kunderna inom såväl energibranschen som industrin. De nya utvecklade tjänsterna är för dels turbin- och generatorunderhåll och -modernisering, dels konstruktions- och leveranstjänster för nästa generations smarta CO2-snåla energisystem.

Den nya alliansen förenar två tjänsteleverantörer med 1 500 experter som servar kunder i hela världen.

– Med utökade resurser och fler förmågor kan vi i ännu högre grad erbjuda den tekniskt bästa lösningen för varje enskild affär och även erbjuda våra kunder precis den support som de behöver. I praktiken har vi redan börjat arbeta tillsammans med konkreta projekt där vi ser denna effekt, säger Kimmo Kohtamäki, chef för Fortum eNext, i ett pressmeddelande.