Magnus Montan ny vd för Svensk Exportkredit

Magnus Montan. Foto: SEK

Svensk Exportkredits (SEK)styrelse har utnämnt Magnus Montan till ny vd. Han har tidigare arbetat som nordisk chef för Business Banking på Nordea och haft flera internationella chefstjänster inom HSBC.

Magnus Montan tillträder sin tjänst den 16 juli 2021 och efterträder Catrin Fransson.

Magnus Montan har erfarenhet från internationell och nordisk bankverksamhet inom storbankerna Nordea och HSBC med stort fokus på företagsfinansiering och affärsutveckling. Han har tidigare varit nordisk chef för Business Banking på Nordea. Magnus har också haft flera chefspositioner inom HSBC.

Magnus Montan har en BSc. i Ekonomi från London School of Economics. Han är styrelseledamot i Nordea Hypotek och i Majblommans Riksförbund.

– Vi har sökt efter en person med starkt affärsfokus och en gedigen erfarenhet av den finansiella sektorn som kan fortsätta att stärka svenska exportföretag, säger SEK:s ordförande Lars Linder-Aronson, i ett pressmeddelande.

– SEK har ett viktigt och tydligt uppdrag för svenskt näringsliv och tillför stor samhällsnytta. Med bolagets goda renommé och kompetenta medarbetare ser jag fram emot att bidra till att stärka Sverige som exportnation och att göra SEK:s produkter tillgängliga för fler svenska företag. En viktig del i arbetet blir att stötta exportföretagens investeringar i klimatomställning så att de inte bara minskar sin egen klimatpåverkan utan även kan stärka sin konkurrenskraft internationellt, säger Magnus Montan.

Magnus Montan tillträder som vd den 16 juli 2021.