Ny anläggning för vätgaslagring

Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT: Hybrit, som samägs av SSAB och de statliga bolagen LKAB och Vattenfall, investerar 250 miljoner kronor i en pilotanläggning för vätgaslagring i Luleå. Arkivbild.

Bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas har påbörjats i Luleå. Bakom projektet står bolaget Hybrit Development som samägs av SSAB, LKAB och Vattenfall.

Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks är en avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

Vätgaslagret, som beräknas att vara färdigt och att tas i drift från nästa år, bedöms spela en viktig roll för framtida effekt- och energibalansering och storskalig vätgasproduktion, skriver Hybrit Development i ett pressmeddelande.

"Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt", säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

Vätgaslagret på 100 kubikmeter byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Investeringskostnaden på drygt 250 miljoner kronor delas lika av ägarbolagen och Energimyndigheten som stöttar via Industriklivet.