Metso slutför avyttringen av sin aluminiumaffär

Foto: Metso Outotec

Metso Outotec meddelar att de nu har slutfört avyttringen av sin aluminiumverksamhet till bolaget REEL International med huvudkontor i Frankrike.

Den avyttrade verksamheten omfattar utrustning och anläggningslösningar för anodtillverkning och gjuterier som används i aluminiumsmältverk samt tillhörande tjänster.

Metso Outotec uppger att de dock kommer fortsätta att serva kunder inom andra delar av aluminiumvärdekedjan, såsom aluminiumoxidraffinaderier.