Skogsindustrin står för 10 procent av svensk varuexport

Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrin står för tio procent av svensk varuexport, enligt SCB:s senaste årsstatistik. En raket i sammanhanget är trävaror från svenska sågverk. Här ökade exportvärdet med hela elva procent.

 

– Vi kan konstatera att bygga-hemma-trenden är större än ett svenskt coronafenomen. En stark bostadsmarknad och bygghandel på många håll i världen har gynnat svensk export av trävaror. Det här har vi också en expansiv penning- och finanspolitik att tacka, som har hållit uppe människors köpkraft, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

 

Även förpackningsmaterial har varit en bra affär för svensk skogsindustri. Som en följd av den ökade e-handeln steg de svenska pappers- och kartongbrukens produktion och leveranser av förpackningsmaterial med tre procent under 2020. Däremot påskyndades den negativa utvecklingen för grafiskt papper som pågått under en lång tid. Både produktion och leveranser föll med femton procent.

 

Vid sidan av USA och Europa har Kina fortsatt att växa som marknad för svensk pappersindustri.

 

– Den totala exporten till Kina steg med 16 procent och det gör landet till tredje största köpare av svenskt papper och kartong. Redan idag är Kina redan största köpare av svensk pappersmassa, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.