Metsä Board avyttrar del i Husums bruk

Foto: Metsä Board

Metsä Board har den 1 december 2020 tecknat ett avtal om att sälja en 30-procentig andel i sitt massabruk i Husum, Sverige. Köparen är den svenska skogsägarföreningen Norra Skog med vilken Metsä Forest Sverige AB, som ansvarar för Metsä Boards vedanskaffning i Sverige, samtidigt har ingått ett långsiktigt vedleveransavtal.

Ändringen av miljötillståndet för Husums fabrik har godkänts och företaget har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för massabrukets första uppgraderingsfas. Investeringen inkluderar en ny sodapanna och turbin och dess totala värde är cirka 320 miljoner euro.

Den nya sodapannan och turbinen beräknas vara i drift under det första halvåret 2022.

Värderingen (enterprise value) av massabruket i Husum som ska tillämpas vid transaktionen vid tidpunkten för affärens avslut är cirka 875 miljoner euro.