Autoliv planerar flytta produktionen från Sverige till Rumänien och Frankrike

Foto: Cjp24/Wikimedia Commons

Autoliv meddelar i dag att man planerar att flytta all produktion och utveckling av gasgeneratorer från Vårgårda i Sverige.

Planen är att flytta merparten av produktionen till Autolivs befintliga anläggning i Brasov, Rumänien och utvecklingen av gasgeneratorer till existerande anläggningar i Frankrike och Rumänien.

– Det här är en del av ett globalt optimeringsinitiativ som initierades tidigare under 2020. Det här är mycket svåra beslut att fatta men nödvändiga för att möta våra kunders krav och för att förbli konkurrenskraftiga. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetare under denna övergångsperiod, säger Frithjof Oldorff, President Autoliv Europe.

Autoliv kommer att bibehålla närvaro i Vårgårda genom sitt globala innovationscenter, som fokuserar på forskning och utveckling av existerande och nya produkter inom Mobilty Safety-området. Innovationscentret har en stark förankring i Autolivs övergripande vision Saving More Lives och  

Vårgårda har cirka 400 anställda, varav cirka 150 påverkas av flytten som förväntas avslutas under första halvåret 2024.