Volkswagen-koncernen investerar 73 miljarder euro i framtidstekniker

Foto: Volkswagen

Volkswagen-koncernen meddelade nyligen att de kommer att investera 73 miljarder euro på elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik under de närmaste fem åren.

Bland annat meddelades att koncernen kommer att investera en miljard euro i batteriteknik. I samarbete med sin svenska joint venture-partner Northvolt kommer Volkswagen att bygga en produktionsanläggning för battericeller i Salzgitter som tas i drift 2024.

Investeringar i digitalisering kommer att fördubblas till 27 miljarder euro vid mitten av decenniet, vilket enligt koncernen ska återspegla deras starka fokus på att bygga upp programvarufunktioner. Cirka 35 miljarder euro kommer att spenderas på batterielektriska fordon. Ytterligare cirka 11 miljarder euro har öronmärkts för utveckling av hybridfordon av befintliga modeller.

– Som en del av Volkswagen-koncernens investeringsplanering sattes vid styrelsemötet hörnstenarna för att säkra koncernens framtida framgång. Omvandlingen av koncernen och dess varumärken och ett strategiskt fokus på kärnområdena inom mobilitet kommer konsekvent att genomföras. Med tanke på de enorma utmaningar vi möter de kommande åren är vår ekonomiska bas mycket solid, säger Hans Dieter Pötsch, styrelseordförande i Volkswagen-koncernen.

– Efter att ha satt kursen för en batterielektrisk framtid i Volkswagen-koncernen är vi nu världsledande med våra elektriska plattformar och ett brett utbud av elektriska fordon, säger Herbert Diess, vd för Volkswagen-koncernen och fortsätter: Under de kommande åren kommer det att vara avgörande att vi också når en ledande position inom bilprogramvara för att möta människors behov av individuell, hållbar och fullt uppkopplad mobilitet i framtiden. För detta ändamål har vi fördubblat våra digitaliseringsutgifter.

Bernd Osterloh, ordförande för det allmänna företagsrådet, kommenterade:

– Investeringarna visar att vår grupp håller vad vi lovar när det gäller transformation, elektrisk mobilitet och digitalisering. Vi kommer att gå fullt ut i offensiven under de kommande åren. Ändå är en gemensam förståelse för omvandlingen och tillräcklig planeringssäkerhet lika viktigt som miljarderbudgetar i euro. Det är här vi alla – anställda, chefer, styrelsen och även beslutsfattare – kommer in. När det gäller de senare tänker jag särskilt på Berlin och Bryssel och heta ämnen som laddinfrastruktur och höghastighetsinternet. Volkswagen är helt engagerat i klimatvänlig mobilitet med fullt uppkopplad mobilitet. Men för detta behöver vi och våra kunder en pålitlig miljö.

Planeringsrundan bygger på förväntningarna att den globala ekonomin kommer att växa måttligt de närmaste fem åren. Måttlig tillväxt med regionala skillnader förväntas också för de enskilda marknaderna. Produktivitetsökningen på 30 procent och besparingar i administrationen ska säkra omvandlingen ekonomiskt.

Dessutom arbetar koncernen systematiskt med att optimera sin produktportfölj. Således kommer modellvarianter, kombinationer av drivlinor och funktioner som är mindre efterfrågade att effektiviseras för att minska komplexiteten och öka portföljens effektivitet. Planeringen exkluderar joint venture-företagen i Kina, eftersom de inte ingår i den konsoliderade gruppen och finansierar investeringar i anläggningar och produkter från egna resurser.

 Volkswagen har satt upp som mål att bli klimatneutralt till 2050. Under de kommande tio åren avser koncernen att lansera cirka 70 helelektriska modeller fram till 2030. Cirka 20 av dessa är redan i produktion. Dessutom planeras cirka 60 hybrider i slutet av decenniet, varav drygt hälften redan tillverkas.

Programvara kommer att ha en avgörande roll för Volkswagens framtida framgång och investeringarna i digitalisering uppgår därför till cirka 27 miljarder euro, vilket är dubbelt så mycket som fastställdes i föregående planeringsrunda. Detta inkluderar satsningar koncernens Car.Software-organisation, som lanserades tidigare i år. Målet är att bygga en egen mjukvarustack som ska användas i Audis Artemis-projekt från 2024. Företagets egen andel av programvara ska öka från 10 till 60 procent. Dessutom kommer en stor del av de medel som öronmärkts för digitalisering att investeras i de uppdragskritiska områdena artificiell intelligens, autonom körning och digitalisering av viktiga affärsprocesser.