SIO Grafen blir Graphene Flagship Partnering Project

Ledningen för Graphene Flagship har godkänt SIO Grafen som nytt Partnering Project.  

 

- Det är bra och viktigt att vi nu intensifierar samarbetet med Graphene Flagship. Detta gör kopplingen mellan de svenska och europeiska grafen-ekosystemen ännu starkare, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef för SIO Grafen.

 

Med en budget på 1 miljard euro representerar Graphene Flagship en ny form av gemensam och samordnad forskning.

 

- Vi vill att alla inom Graphene Flagship ska upptäcka den höga nivån och den stora mångfald som svensk grafeninnovation har. Förhoppningsvis skapar det nya affärsmöjligheter för grafen i Europa. Vi strävar också efter att öka antalet svenska Graphene Flagship Associate Members, säger Elisabeth Sagström-Bäck.

 

Graphene Flagship sammanför akademiska och industriella forskare för att ta grafen från labben till verkliga tillämpningar inom en 10-årsperiod. Kärnkonsortiet består av över 170 akademiska och industriella forskargrupper i 21 länder.

 

SIO Grafen är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som leder den industriella grafenutvecklingen i Sverige. Programmet stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och drivs av ett programkontor hos Stiftelsen Chalmers Industriteknik.

 

Visionen för 2030 är att Sverige då ska vara bland världens tio bästa länder när det gäller att utveckla och använda grafen för att säkerställa industriellt ledarskap.