SKF stärker konkurrenskraften i Nordamerika

SKF Nordamerika minskar medarbetarstaben med cirka 120 personer. Foto: SKF

SKF investerar cirka 550 miljoner kronor i att stärka sin tillverkning och konkurrenskraft i Nordamerika. Cirka 350 miljoner kronor investeras i expandering och automatisering av koncernens fabrik i Sumter, South Carolina. Ytterligare 200 miljoner kronor investeras i att lokalisera tillverkningen av koniska rullager från Kina till koncernens befintliga fabrik i Mexiko. Flytten stödjer koncernens strävan mot regional tillverkning och kommer stärka SKFs produkterbjudande i Nordamerika.

Investeringarna bidrar till ökad flexibilitet och servicenivåer som möjliggör konsolidering av fabrikerna i Avon, Ohio, och North Charleston, South Carolina, till fabriken i Sumter.

John Schmidt, President, Industrial Sales, Americas, kommenterar: “Dessa investeringar är ett led i att förbättra vår position på den lokala marknaden genom att förbättra vår flexibilitet och konkurrenskraft. Även om detta är en nödvändig åtgärd tar vi inte lätt på beslut som påverkar våra anställda och vi kommer stötta våra medarbetare i Avon och North Charleston under den här processen.”

“Dessa investeringar representerar nästa steg i implementeringen av vår regionala tillverkningsstrategi. Våra investeringar i Sumter stärker vårt erbjudande, samtidigt som det är den första implementeringen av vår automatiserade tillverkningsteknologi inom svängkranslager,” säger Kent Viitanen, President, Bearing Operations

Aktiviteterna som tillkännages idag kommer ta cirka 12-18 månader att genomföra och kommer resultera i en minskning av cirka 120 medarbetare. Tillhörande omstruktureringskostnader uppgår till 35 miljoner kronor, vilket kommer redovisas under det tredje kvartalet 2020.