Ett år med SKFs nya analyscenter

SKF fördubblar antalet mätpunkter. Foto: SKF

Närmare 30 000 mätpunkter övervakar produktionen i svenska industriföretag. Det är facit efter första året med SKF:s analyscenter Rotating Equipment Performance Center, REP, i Göteborg. Det är nästan en fördubbling av antalet mätpunkter. Tillsammans med en ny prestationsbaserad affärsmodell har man nu tagit täten för att öka digitaliseringen och därmed konkurrenskraften i industrin. 

– Jag vågar påstå att vi inom SKF är pionjärer och vågar ta risker, vi tror på vår egen förmåga att göra skillnad för industrin, säger Per Wilhelmsson, försäljningschef på SKF Sverige.

Det har gått ett år sedan SKF öppnade REP-center i Göteborg. Redan har ett antal stora nya kontrakt tecknats som bland annat innehåller fjärrövervakning, analys och förbättringsarbeten.

– Vi har nästan fördubblat antalet mätpunkter på ett år och börjar närma oss 30 000 mätpunkter, där vi kontinuerligt utför vibrationsövervakning i realtid, säger Per Wilhelmsson.

Under året har en stor mängd data samlats in som gör att systemet successivt blir allt effektivare i sina analyser. 

– Men det här är bara detekteringsfasen. Då vi verkligen kommer till vår rätt är när vi både kan identifiera felen och sedan bygga bort dem så de inte kommer tillbaka.

Målet är att öka produktiviteten hos kunderna för att på sikt minska inköp av lager och bygga in hållbara lösningar, med få haverier, stopp eller utbyte av komponenter. Men det kräver en hel ny affärsmodell.

– I dag arbetar vi med en kompensationsmodell där vi får mer betalt om kundens produktionstakt blir högre. Bygger vi bort felen får vi en del av vinsten, samtidigt som vi bidrar till en hållbar industri, säger Per Wilhelmsson.