Assemblin tar prestigeuppdrag i Norge

Vi har satsat på vår projektutvecklingsavdelning, säger Torkil Skancke-Hansen, vd för Assemblin i Norge. Foto: Assemblin

Under våren har Assemblin Norge fått förtroendet att medverka i planeringen av värme- och sanitetslösningarna i tre nya, spännande samverkansprojekt i Oslo. Uppdragen innebär möjlighet att i ett senare skede även genomföra installationerna som uppskattas till ett sammanlagt värde om cirka 800 MNOK varav drygt 130 MNOK redan är kontrakterade för genomförandefasen.

De nya projekten ligger alla i Oslo-området och löper under flera år, en del ända fram till 2026.

  • Nytt sjukhusprojekt ”Storbylegevakta”, där Assemblin har i uppdrag att planera och utföra VS-installationer. Uppdragsgivare: Skanska Norge AS.
  • Återuppbyggnad och renovering av regeringskvarteret (källare och energianläggning), där Assemblin till att börja med har i uppgift att planera VS-installationerna. Uppdragsgivare: Veidekke AS.
  • Nytt kontorskluster för byggindustrin, ”Construction City” i Ulven, där Assemblin till att börja med har i uppgift att planera VS-installationerna. Uppdragsgivare: Construction City Eiendom AS.

De tre aktuella projekten är samverkansprojekt där Assemblin ska bidra till att utveckla installationslösningarna i nära samverkan med såväl beställare som byggare.

– Pris kommer alltid att vara en viktig konkurrensfaktor, men dokumenterad genomförandeförmåga, kvalitet och kompetens är helt avgörande när det gäller så här kvalificerade projekt. Vi har satsat hårt på vår projektutvecklingsavdelning de senaste åren vilket uppskattades i dessa uppdrag. Dessutom har vi stor erfarenhet av liknande projekt. Jag är oerhört stolt över den organisation vi har idag. Kompetenta medarbetare är nyckeln till dessa framgångar, säger Torkil Skancke-Hansen, vd för Assemblin i Norge.

Assemblin Norge är idag mycket starka inom värme och sanitet men har sedan några år även satsat på ventilations- och elsegmentet.

– De här prestigeuppdragen befäster vår position som ledande inom värme och sanitet i Norge. Det är ett otroligt styrkebevis som bekräftar bilden av att många uppdragsgivare söker sig till de stora etablerade aktörerna i tider av osäkerhet, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.