Samarbete för framtidens industri

Det byggs en helt ny basindustri i Sverige. Arkivbild

Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och RISE Research Institutes of Sweden inleder ett nytt strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin. Northvolts satsning på litiumjonbatterier – den största svenska industrietableringen i modern tid – gör Skellefteå och norra Sverige till centrum för Europas gröna omställning. Enligt beräkningar kommer tusentals nya jobb att skapas, och Northvolt har uttalade ambitioner om att attrahera kvinnor och män från olika bakgrunder.

– Det byggs nu en helt ny basindustri i Sverige, och den satsningen måste mötas upp av en lika massiv och banbrytande utbildningsinsats. Det här är ett viktigt första steg, och även om vi fortfarande har lång väg att gå så finns det få partners som är bättre att ha med sig på vägen, säger Peter Carlsson, vd på Northvolt.

Det nya samarbetet ska säkerställa en lyckad kompetensomvandling kring Northvolts etablering, men också skapa en arbetsmodell som kan användas vid andra industrietableringar eller industriomställningar i Sverige.

– Vi har ambitionen att utveckla en ny modell för hur olika aktörer tillsammans kan jobba för att säkerställa industrins kompetensbehov, samtidigt som vi gemensamt tar ansvar för en kommuns utveckling. Det är proaktivt och visar vägen för vad som krävs om vi ska klara framtidens samhällsomdaningar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet som har Skellefteå som en av fyra utbildningsorter.


De fyra parterna vill tillsammans öka svensk attraktionskraft och skapa en miljö som är internationellt konkurrenskraftig.

– Kompetensutveckling och livslångt lärande är centralt för vår omställning till en hållbar industri. Den breda samverkan vi ser här stärker Sveriges innovationsförmåga och internationella konkurrenskraft, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, säger att Northvolts etablering öppnar stora möjligheter för kommunen – men också för Sverige och Europa – som det nya samarbetet ska ta tillvara på.

– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger Kristina Sundin Jonsson.