Eska installerar onlinesystem för tillståndskontroll från SPM

Kartongmaskinen PM7 i Hoogezand. Fhoto: Eska

Den nederländska kartongproducenten Eska har beslutat att utrusta pappersmaskinen PM7 i fabriken i Hoogezand med ett onlinesystem för tillståndskontroll från SPM Instrument. För övervakning av denna kritiska maskin har Eska valt onlinesystemen Intellinova Parallel EN och Intellinova Standard.

Eskas mål är att i framtiden utföra tillståndsbaserat underhåll i en större omfattning. Investeringen i ett onlinesystem från SPM Instrument passar väl in i denna underhållsstrategi och i Eskas optimering av underhållsplaneringen, där man förlänger tiden mellan underhållsstoppen från sex till tolv veckor. Denna förlängning av underhållsintervaller gör det mycket viktigt att upptäcka lagerskador i ett så tidigt skede som möjligt. Vidare arbetar företaget också med att förbättra skyddsbarriärerna för en ökad säkerhet på arbetsplatsen. Dessa förbättringar innebär samtidigt att traditionella mätningar på lagren med handhållen utrustning inte längre kan utföras. Tack vare investeringen i onlineövervakning är nu Eska redo för framtiden och Industri 4.0.

Underhållsingenjör Gerben Oppewal kommenterar investeringen: ”Med detta onlinesystem tar vi viktiga steg när det gäller maskintillgänglighet och säkerhet på arbetsplatsen. Tidigare kunde vi inte mäta alla lager i det utsatta våtpartiet. Men med denna investering kommer vi att ha den möjligheten. Med hjälp av onlinesystemet förväntar vi oss att kunna förhindra lagerskador eftersom smörjproblem upptäcks i ett tidigare skede. Om skador ändå utvecklas, kommer vi nu att få tidig varning om detta. Detta är viktigt med tanke på vårt mål att fördubbla tiden mellan underhållsstopp. Vi förväntar oss ett gott samarbete med SPM, som också passar bra in med våra önskemål kring Industri 4.0 för framtiden. ”