Nolato avvecklar i Storbritannien

Nolato optimerar produktionen i den brittiska verksamheten. Foto: Nolato

Nolatos affärsområde Medical Solutions har för avsikt att under 2020 koncentrera verksamheten inom den brittiska affärsenheten Nolato Jaycare. Det innebär att en av bolagets produktionsanläggningar, belägen i Portsmouth, planeras att vara avvecklad senast i december 2020, då nuvarande hyresavtal löper ut. En betydande del av kundbasen kommer att omlokaliseras till Nolatos moderna och välinvesterade produktionsanläggning i Newcastle. Kostnaden för avvecklingen beräknas uppgå till cirka 35 miljoner kronor.

– Vår produktionsanläggning i Portsmouth har främst producerat standardiserade läkemedelsförpackningar med relativt lågt förädlingsvärde. Vi har en modern och välinvesterad produktionsanläggning i Newcastle med fokus på mer komplexa moment där vi successivt ökat produktionskapaciteten bland annat genom nya renrum, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlqvist. 

– Ambitionen är att omlokalisera en betydande del av kundbasen till denna anläggning. Därmed får vi ett mer enhetligt erbjudande inom hela affärsområdet, samtidigt som vi ser en rad synergier som leder till en ökad effektivitet och intjäning över tid inom Nolato Jaycare. 

Kostnaden för avvecklingen beräknas uppgå till cirka 35 miljoner kronor, varav cirka 30 påverkar kassaflödet. Drygt hälften av kostnaderna kommer att redovisas i räkenskaperna för fjärde kvartalet 2019 och resterande del i första kvartalet 2020. Produktionsanläggningen i Portsmouth omsätter cirka 140 miljoner kronor på årsbasis och sysselsätter 115 personer. Nolato kommer att stödja de personer som blir uppsagda i att få nya jobb genom att erbjuda åtgärder som främjar sysselsättning.