Lifco förvärvar danska Rönvig Dental

Rönvig Dental Manufacturing tillverkar dentalprodukter. Foto: Rönvig Dental

Lifco har tecknat avtal om att förvärva danska Rönvig Dental Manufacturing. Bolaget är en nischad tillverkare av dentalprodukter.  Rönvig omsatte 2018 cirka 30 miljoner danska kronor. Bolaget är baserat i Daugaard, Danmark och har 17 anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.