Många faktorer bakom ökat bensinpris

Rich Pedroncelli/AP/TT: Oroligt på oljemarknaden påverkar priserna på macken. Arkivbild.

På tisdagen höjdes de rekommenderade priserna på diesel och bensin på bemannade bensinmackar i Sverige med tio öre per liter till 16:93 kronor respektive 16:23 kronor.

Samtidigt faller oljepriset på världsmarknaden tillbaka något efter att tidigare ha stigit ordentligt i spåren av USA:s attack på den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani. På världsmarknaden kostar ett fat Nordsjöolja (brent) strax under 68 dollar, vilket kan jämföras med ett pris på drygt 66 dollar före attacken.

Flera faktorer påverkar

Priset vid tanken beror av flera faktorer och världsmarknadspriset på råolja är en av dem. Men det finns ingen direkt korrelation mellan svängningarna i priset på råolja och priset på drivmedel i Sverige, enligt Johan G. Andersson, vd för Svenska Petroleum och biodrivmedel institutet, SPBI:

Man kan inte säga att nu har oljepriset gått upp fyra procent, nu ska bensinpriset gå upp fyra procent.

Han tonar ned effekterna på bensinpriset av enskilda händelser. Efter attacken på en Saudiarabisk oljeproduktionsanläggning i september i fjol steg råoljepriset först kraftigt för att sedan falla tillbaka.

Pressat upp priserna

Efter det har råoljepriset dock tickat på upp igen och enligt Johan G. Andersson är det som skett under de senaste dagarna snarast en fortsättning på den trenden. De oljeproducerande länderna i oljekartellen Opec har under senare år försökt pressa upp priserna genom att införa produktionsbegränsningar som nu ser ut att ha börjat ge resultat.

Det har också skett andra förändringar under den senaste veckan som påverkar drivmedelspriset just i Sverige. Vid årsskiftet höjdes skatten på bensin och diesel med 15 respektive drygt 10 öre per liter. Samtidigt har nästa steg gällande den så kallade reduktionsplikten trätt i kraft som innebär att en större andel biodrivmedel ska blandas i drivmedlen.

Det är svårt att isolera effekter av vad som är drivande på priset just nu, säger Johan G. Andersson.

Tillgång och efterfrågan

Hur trenden kommer att se ut framöver är dock omöjligt att sia om, enligt honom, då priset beror av flera osäkra faktorer som valutakurssvängningar och balansen mellan tillgång och efterfrågan.

I dagsläget finns det dock stora lager av råolja vilket dämpar prisuppgångarna. Något som skulle ha mer långtgående effekter är om tillgången på råolja kraftigt skulle strypas. Problem i Hormuzsundet, som förbinder Persiska viken med Arabiska havet och som är en viktig transportled för olja, skulle kunna vara en sådan faktor.

Det skulle vara oroande om det blev någon större konflikt som på lång sikt påverkar tillgången på olja på världsmarknaden, säger Johan G. Andersson.

Då påverkas priset ganska snabbt.

Riskerna för störningar i oljetillförseln från Mellanöstern tonas ner av flera investerare.