Stockholm Exergi fångar koldioxid i Värtan

Energiminister Anders Ygeman klipper bandet till Stockholm Exergis nya testanläggning. Foto: Stockholm Exergi

Stockholm Exergi har startat sin nya testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme, så kallad bio-CCS. Det här är ett viktigt steg i Stockholm Exergis utstakade väg mot att inte bara minska sina utsläpp av koldioxid utan även skapa minusutsläpp. Det var energiministern Anders Ygeman som höll i saxen när bandet till Stockholm Exergis nya testanläggning för att fånga in koldioxid klipptes i dag. 

– I fredags fattade vi beslut om att efter den här vintern stänga vår sista kolpanna och i dag inviger vi testanläggningen för bio-CCS. Det här är två händelser som med all tydlighet visar att vi som företag menar allvar med vår omställning och att vi bidrar med lösningar för att motverka klimatförändringarna, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Målet med testanläggningen vid biokraftvärmeverket i Värtan är att säkerställa tekniken för att avskilja koldioxiden ur rökgaserna. Att säkerställa tekniken för lagring sker i ett parallellt projekt. En storskalig anläggning för bio-CCS kommer omfatta alla delar från infångning till lagring och kommer att skapa stora minusutsläpp varje år.

– Dagens invigning är starten på en viktig testperiod. Vi vet att tekniken bio-CCS fungerar, nu ska vi optimera den för just vårt biokraftvärmeverk här i Värtan. Våra beräkningar visar att med en fullskalig anläggning skulle vi kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år här i Värtan och om vi ser på hela Storstockholm och även andra bolags verksamheter handlar det om över två miljoner ton, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.