Ungern köper Deployable Maintenance Facility av Saab

DAM kan sättas upp på mycket kort tid och möjliggör självförsörjande underhållsverksamhet. Foto: Saab

Saab har levererat den mobila underhållsförmågan Deployable Maintenance Facility (DAM) till det ungerska flygvapnet. DAM är en mobil lösning som gör det möjligt att genomföra utökat underhåll av flygplan, helikoptrar och andra fordon, samtidigt som de hålls väl skyddade. Bakgrunden till leveransen av DAM är ett avtal som skrevs mellan Saab och Ungerns försvarsministerium i december 2018. DAM erbjuder samma kapacitet som stationär infrastruktur för underhåll. Överlämnandet skedde i samband med en leveransceremoni i Pápa.

Den här leveransen är en viktig milstolpe för Saab då det är första ordern på ett komplett DAM-system. Det är ett bevis på vår förmåga att leverera supportlösningar som skapar hög tillgänglighet till en låg kostnad, säger Ellen Molin, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Ungerska flygvapnet har i dag tillgång till 14 stridsflygplan av typen Gripen C/D, som de opererar enligt ett leasingavtal med den svenska regeringen. DAM ger en ökad flexibilitet och minskar behovet av stationär infrastruktur för skydd och underhåll av Gripenflottan. DAM kan sättas upp på mycket kort tid och möjliggör självförsörjande underhållsverksamhet i fält under längre perioder, oavsett var i världen.