Fuchs bygger modern smörjoljeanläggning i Fors söder om Stockholm

Fuchs bygger hållbart för framtiden. Bild: Fuchs

Bygget av Fuchs nya moderna smörjoljeanläggning i Fors, söder om Stockholm, är i full gång. Medan många i branschen minskar sin produktion väljer Fuchs att investera kraftigt och bygga nytt i stället. Anläggningen är byggd specifikt för ändamålet och har plats för både produktion, lager och logistik samt FoU, kundanalys och kvalitetskontroll.

Produktionsutrustningen, som har den senaste högprecisionstekniken, är utrustad med ett processhanteringssystem som säkerställer att produktion och lager genomförs effektivt och på samma sätt varje gång. Detta är ett åtagande som garanterar kvalitet, där den högsta grad av repeterbarhet garanterar stabila resultat av hög kvalitet.

– Genom att investera i en avancerad anläggning på detta sätt stärker vi vår position ytterligare och visar att vi tydligt fokuserar på våra kunder och den nordiska marknaden, tror Ulrika Altsten, som är ansvarig för anläggningen. "Förhållandena i de nordiska länderna skiljer sig från andra delar av Europa och världen. Vi kommer bäst att använda vår kunskap om lokala förhållanden. Därför anser jag det som en tydlig styrka att vi fortsätter att vara där våra slutkunder är, även när det gäller utveckling och produktion".

– Vi har aktivt valt att tänka hållbart från början, säger Ulrika Altsten. Möjligheten att integrera och förbereda så hållbara lösningar som möjligt är mycket större när du börjar från grunden och bygger från grunden.