Här minskar bostadsbyggandet mest

Henrik Montgomery/TT: Bostadsbyggandet går ned. Arkivbild.

Under de första nio månaderna minskade antalet påbörjade lägenheter med tio procent jämfört med samma period 2018, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). För tredje kvartalet var minskningen tolv procent när byggandet uppgick till 9 750 lägenheter.

Framför allt syns sjunkande siffror i bland annat Skåne, Jönköpings och Gävleborgs län. Örebro är ett av få län med motsatt utveckling.

Priserna har repat sig

Ur riksperspektiv är dock trenden tydlig – sedan toppen 2017 har bostadsbyggandet gått ned.

Priserna har repat sig men bostadsutvecklare har svårt att sälja nyproduktion och det är en ganska stor eftersläpning. De projekt som startade för ett till två år sedan kommer ut först nu och då avvaktar man att starta nya projekt. Det blir en fördröjningseffekt, säger Torbjörn Isaksson.

Detta sker samtidigt som fyra av fem kommuner i Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät uppger att de har ett underskott på bostäder. I synnerhet saknas bostäder för grupper med låga inkomster eller personer som av andra skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Från Sveriges byggindustriers sida ser man det minskade byggandet främst som en effekt av införandet av skärpt amorteringskrav.

Konsekvensen blir att nyproduktionen minskar. Man har tidigare minskat gruppen som tidigare kunnat köpa en bostad ganska så kraftigt. För att bostadsbyggandet ska kunna öka så krävs att fler hushåll får möjlighet att efterfråga nyproduktion. Då behöver man från politiskt håll sätta sig ned och brett diskutera detta säger Anna Broman, bostadspolitisk expert.

Omkring 40 000 bostäder

Nordeas prognos är nu att bostadsbyggandet ska fortsätta minska för att sedan plana ut under nästa år. För helåret handlar det om mindre än 40 000 lägenheter.

Det viktigaste skälet är att det är lite mer positiva tongångar på bostadsmarknaden. I dag kom till exempel siffror för bostadspriserna i oktober som visar på stigande priser. Det talar för att vi inte är så långt bort ifrån botten när det gäller bostadsbyggandet, säger Torbjörn Isaksson.

En negativ faktor skulle vara att arbetsmarknaden försvagas, men vi tror att ränteutsikterna är en viktigare faktor i det här läget.