Sectra säljer bildhanteringssystem i Holland

Ziekenhuis Gelderse Vallei i Nederländerna köper Sectras lösning. Foto: Sectra

Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra får order på helhetslösning för hantering av medicinska bilder av vårdgivaren Ziekenhuis Gelderse Vallei i Nederländerna. Med lösningen blir bilder, video och information från olika medicinska avdelningar inom verksamheten tillgängliga i ett och samma system, vilket minskar IT-komplexiteten samtidigt som patientvården förbättras genom effektivare kliniska arbetsflöden.

– I våra samtal med andra sjukhus blev det tydligt för oss att det som utmärker Sectra är deras enastående support samt förmåga och kunskap att bidra till effektiva arbetsflöden utefter vårdgivares specifika behov. För att kunna möta både dagens och framtida behov är det mycket viktigt med en leverantör som jobbar nära sina kunder och verkligen förstår deras utmaningar och möjligheter, säger Eric Quak, hälsokoordinator på Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Med Sectra får Ziekenhuis Gelderse Vallei en gemensam lösning för radiologi, nuklearmedicin och kardiologi. Lösningen kommer även integreras med sjukhusets vårdinformationssystem. Detta gör det möjligt att effektivt dela bilder och information genom hela vårdkedjan, samtidigt som läkarna får en komplett överblick av patienten. Lösningen inkluderar även Sectra Image Exchange Portal som gör det möjligt att på ett säkert sätt dela bilder och information utanför organisationen, exempelvis med andra vårdgivare, försäkringsbolag och direkt med patienter. 

Ziekenhuis Gelderse Vallei tillhandahåller sjukvård i västra och mittersta Gelderland samt i östra Utrecht i Nederländerna. De erbjuder även specialistvård till patienter utanför regionen. Kontraktet signerades under oktober 2019 och lösningen kommer hantera cirka 250 000 undersökningar per år.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en enhetlig strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi.