Ny teknik hittar bomber på avstånd

FOI testar en detektor som kan hitta små spår av bombtillverkning. Arkivbild

De nya metoderna för att upptäcka bomber på avstånd har utvecklats av FOI på uppdrag av bland annat EU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Forskningen har pågått under närmare tio år. Ett av syftena är att det ska bli både enklare och säkrare att identifiera och detektera sprängämnen. När ett misstänkt föremål hittas idag kan det leda till långa avspärrningar och dessutom riskerar personer ur polisens bombgrupp att skadas vid undersökningen.

– Det finns tre bombgrupper i Sverige så det kan ta lång tid innan någon av dem kommer till platsen. Men med teknik som gör det möjligt att undersöka om det misstänkta föremålet innehåller något explosivt ämne går arbetet fortare, samtidigt som risken att någon kommer till skada minimeras, säger Henric Östmark, forskningschef på FOI:s avdelning för försvars- och säkerhetssystem i Grindsjön.

De beröringsfria mätmetoderna kan också användas för att upptäcka spår av bombtillverkning. Till exempel hade eventuellt attentaten i Londons tunnelbana och busstrafik 2005 kunnat förhindras med hjälp av den nya tekniken, förklarar Henric Östmark.

– Bombfabriken låg i Leeds och om polisen hade förvarnats hade de kunnat åka dit och söka på avstånd efter rester av bombtillverkning på dörrhandtag eller fönster. Därefter hade de kunnat göra en insats, säger han.

Ett annat syfte med att utveckla tekniken är att det ska bli lättare att upptäcka vägbomber. I Afghanistan har flera svenska soldater dödats när de har kört över bomber som har varit nedgrävda i marken och sprängts med fjärrutlösare. Om de explosiva laddningarna går att identifiera innan militära styrkor är framme vid dem kan många liv sparas.

För närvarande testar FOI en prototyp av en detektor som kan hitta små spår av bombtillverkning på 10–20 meters håll. Spaningen sker med en sorts laser som är både osynlig och ögonsäker. Enligt Henric Östmark kan tekniken användas på flygplatser för att skanna väskor och dörrhandtag. Men eftersom utrustningen är dyr pågår forskning med att utnyttja samma billiga elektronikkomponenter som finns i projektorer, både för att få ner kostnaden och minska storleken på detektorn.
Henric Östmark och hans kollegor håller dessutom på att utveckla tekniken så att den kan användas vid forensiska studier.