Produktionen tvingas stanna på grund av sättningar!

Bild: Geobear.

På grund av sättningar sjunker golven i många svenska industrilokaler. Sjunkande golv kan få förödande konsekvenser när produktionen tvingas stanna helt på grund av sättningar.

 

Att inte kunna producera är en mardröm för många industribolag. Det ligger därför i både produktionschefens, fastighetschefens och de anställdas intresse att förebygga uppkomsten av onödiga produktionsstopp.

 

Tecken på sättningar

Ett första tecken på sättningar är sprickor som uppkommer i betonggolvet. Betong har låg draghållfasthet och om stödet underifrån minskar skapas lätt sprickor. Dessa kan tyckas oskyldiga till att börja med, men i dagens automatiserade industrimiljö kan några millimeters höjdskillnad göra stor skillnad för automatiserade processer. Några millimeter vid golvytan kan dessutom leda till betydligt större nivåskillnader vid takhöjd för till exempel ställage.

 

Åtgärd vid sättningar

Traditionella metoder med pålning och gjutning av nytt golv tar veckor eller månader. Produktionen måste flytta till en annan lokal och de ekonomiska förlusterna blir påtagliga. Men med hjälp av Geobears innovativa geopolymerinjektering kan golvlyft genomföras på bara någon dag.

 

Tomrummen under betongplattan fylls ut med expanderande geopolymerer och plattan lyfts tillbaka till ordinarie nivå. Detta görs genom endast 12 millimeter små borrhål med ungefär 1-2 meters mellanrum. Processen utgör minimal störning och kan genomföras inom en mycket begränsad yta samtidigt som produktionen fortgår. Alternativt under redan planerade stopp samtidigt som andra underhållsarbeten genomförs i produktionslokalen.

Markförstärkning vid ökad belastning

Om behov av mer omfattande förstärkning av svag mark finns kan Geobear genomföra markförstärkning med hjälp av geopolymerinjektering på djupet. Om en ny tyngre maskinpark köps in och lokalerna och grunden inte är dimensionerad för denna kan markförstärkning öka markens bärighet i förhand för att hindra att sättningar alls uppstår.

 

Vid mer information kring geopolymerinjektering och bokning av en sättningsinspektion för industrilokaler kontakta Geobear. Ring 010 -14 550 15 eller besök www.geobear.se