Absolicon tecknar två separata ramavtal

Absolicon tecknar ytterligare ramavtal. Foto: Absolicon

Absolicon har utvecklat solfångaren T160 för industriellt bruk och fjärr­värme. T160 är Solar Keymark-certifierad och har i oberoende tester påvisats vara marknadens effektivaste i sin kategori. Affärsmodellen bygger på att sälja produktionslinor som möjliggör för en snabb global utrull­ning av tekniken.

Bolaget arbetar med flera parallella mer eller mindre långt gånga försäljnings­pro­cesser. Längst framskriden är processen med GreenLine Africa som i juni signerade ett ramavtal för köp av en produktions­lina. När detta ramavtal kan konvert­eras till en beställning är svårt som utomstående att bedöma – men för att bolagets tidsplan, driftsättning under K2 2020, skall hålla bör det ske inom en snar framtid. En konvertering skulle addera potential till aktien.

Företagets momentum just nu är starkt. I oktober signerades ytter­ligare ett ramavtal med kenyanska Ariya Finergy. I de båda ramavtalen stipuleras fördelaktiga villkor: (i) Försäljnings­värdet på prod­uktionslinorna uppgår till 40–50 miljoner kronor licens­intäkten motsvarar 4 procent av försälj­nings­värdet på de producerade sol­fångarna och värdet på insatsvaror kan upp­gå till 30–75 miljoner kronor per år, givet full kapa­citet.