Valmet bygger ny pilotanläggning vid Fiber Technology Center i Sundsvall

Bild: Valmet.

Valmet investerar i en ny pilotanläggning vid sitt Fiber Technology Center i Sundsvall för att stärka upp företagets forsknings- och utvecklingsmöjligheter relaterade till bioenergi, biobränslen och biokemikalier. Den nya pilotanläggningen ska stå klar i oktober 2020.

Valmet fokuserar i sitt FoU-arbete på att säkerställa ett avancerat och konkurrenskraftigt erbjudande av sina teknologier och tjänster, förbättra råmaterial och energieffektivitet och främja användningen av förnybara råvaror. Förutom företagets traditionella fokus på massa-, pappers- och energiteknologi satsar man även på att öka ansträngningarna för att utveckla nya bioraffineringsprocesser för effektiv användning av olika biomassabaserade råvaror.

Den nya pilotanläggningen i Sundsvall ska ytterligare stärka Valmets forsknings- och utvecklingsfunktioner inom biomassaomvandling och möjliggöra pilotförsök tillsammans med kunder och partners.

Investeringen omfattar ny pilotutrustning som kallas BioTracTM, som använder Valmet DNA-kontrollsystem.