Logent tar över hamndriften vid Nynas raffinaderi

Logent har genom sitt dotterbolag Logent Stuv AB tecknat ett flerårigt avtal med Nynas AB gällande hamndriften vid raffinaderiet i Nynäshamn. Avtalet innebär att Logent kommer att ansvara för bland annat lastning och lossning, båtmanstjänster samt tillhörande administration vid hamnens samtliga tre kajer. Raffinaderiet i Nynäshamn är Nynas AB:s största arbetsplats med cirka 270 anställda. Hamnen består av tre kajer där fartyg förtöjer för att lasta och lossa olika produkter som råolja, Bitumen och Nafteniskabas- och specialoljor. Omkring 270 fartyg anlöper hamnen varje år, varav 15-20 stycken är råoljefartyg. Från och med 1 maj tar Logent över driften. – Vi är glada över att vi har fått förtroendet av Nynas. Det innebär att vi kommer in i ett nytt hamnsegment och därigenom blir mer kompletta som hamnoperatörer, säger Bo Araskog, vd för Logent Stuv AB.