Efterfrågan på arbetskraft minskar

Foto: Christer Wiik

Efter ett flertal optimistiska jobbprognoser dyker nu arbetskraftsefterfrågan rejält. Sysselsättningstrenden har minskat med 10 procentenheter mot förra kvartalet och är nu nere på negativa -1 procent. Byggbranschen minskar också liksom gruvnäringen medan finans-, fastighets- och konsultbranscherna går starkast av samtliga undersökta branscher.

Sysselsättnings­trenden för energisektorn är -1 procent, en minskning med 10 procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 11 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +5 procent.

 Energibranschen har haft en uppåtgående trend under ett par års tid och det är givetvis bekymmersamt att både den och byggbranschen nu lämnar betydligt svagare jobbprognoser. Men vi kan samtidigt konstatera att arbetsgivarna i samtliga tre storstadsregioner förväntar sig en aktiv arbetsmarknad, vilket trots allt kan vara tecken på att en stärkt konjunktur är på gång, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Bland de undersökta branscherna lämnar sex av tio en positiv sysselsättningsprognos. Stora minskningar rapporteras alltså från energisektorn och byggbranschen men även från gruvarbetsgivarna. Starkast prognos kommer precis som föregående mätning från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som ökar med sex procentenheter till tydligt optimistiska +21 procent. Även offentliga sektorn ser fram emot ett positivt jobbkvartal.

Arbetsgivarna i samtliga regioner lämnar positiva jobbprognoser inför årets sista kvartal. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Stockholms och Uppsala län, nu med sysselsättningstrenden +9 procent, en ökning med tre procentenheter jämfört med samma period förra året. Västra Götalands och Hallands län gör en rejäl upphämtning efter en svag sommarprognos och Skåne rapporterar betydligt starkare jobbplaner än förra kvartalet. Mellersta Sverige förväntar sig en betydligt mer aktiv arbetsmarknad det kommande kvartalet och östra Götaland minskar något, men har trots detta en fortsatt positiv sysselsättningsprognos. Norrland backar något efter flera optimistiska kvartal.