Underhåll och expansion på Södra Cell Värö

Under 2016 planeras en stor expansion av Södra Cell Värö, där det bland annat ska byggas ett nytt kokeri. Foto: Lennart Magnusson, Södra Cell Värö

Pappersmassabruket Södra Cell Värös genomförde i april ett två veckor långt revisionsstopp. Underhålls- och besiktningsarbetena gick enligt plan. Samtidigt med revisionen genomfördes en rad installationer för att underlätta den planerade expansionen som kommer att ske under 2016.

Inga större oförutsedda händelser förutom att en del av mesaugnen fick muras om. Det var resultatet när Södra Cell Värö stängde ner verksamheten under två veckor för det regelbundna underhåll som genomförs en gång vartannat år.

– Den enda större överraskningen var att mesaugnens tegel i brännzonen hade slitits ner så mycket trots att den togs i drift så sent som 2014. Vi valde att mura om femton meter eftersom teglet slitits ner 10 centimeter på tjockleken. Både vi och leverantören undersöker orsaken till slitaget, säger Ola Walin, anläggnings- och underhållschef på Södra Cell Värö.

Skälet bakom de återkommande revisionsstoppen är enligt Ola Walin förutom kraven på att besiktiga och testa olika säkerhetssystem, också att det är mer lönsamt att stoppa produktionen under kontrollerade former än att produktionen stoppas av ett fel som beror på bristande underhåll. Han påpekar även att det inte bara handlar om ekonomi utan även om personsskydd.

– Eftersom vi arbetar i verksamhet med bland annat höga tryck och temperaturer, farliga kemikalier och stora fordon samtidigt som vi som mest har uppåt 1200 entreprenörer på området så arbetar vi givetvis också mycket med personsäkerhetsfrågor.

Förutom regelbundet underhåll menar han även att företaget blivit bättre på tillbudsrapportering, bland annat genom att möjliggöra för entreprenörerna att rapportera tillbud digitalt via en app i telefonen.

– Det har lett till att antalet rapporterade tillbud har ökat medan antalet olyckor har minskat, säger han.

Stort expansionsprojekt

Under årets underhållsveckor har inte bara drift- och personsäkerhet varit i fokus. Södra Cell Värö planerar en stor expansion under 2016 då nuvarande 425 000 ton barrsulfatmassa ska utökas till 700 000 ton massa per år. En investering på runt 4 miljarder kronor som enligt Ola Walin kommer att innebära att Södra Cell Värö blir ett av världens största barrsulfatbruk. För att underlätta expansionen genomfördes en hel del förberedande installationer när produktionen ändå låg nere i april.

– Vi vill kunna testköra en del av den nya utrustningen innan det stora stoppet på fyra till fem veckor i maj 2016. Och för att kunna göra det har vi gjort en hel del förberedande inkopplingar.

Under expansionen kommer vissa processavsnitt att bytas ut helt medan andra kommer byggas om. Bland annat kommer en helt ny kontinuerlig kokare som ska ersätta befintligt batchkokeri byggas, vilket enligt Ola Wallin innebär att fabriken får bort dagens stora flaskhals. Under stoppet 2016 kommer fokus att ligga på torkmaskinen och sodapannan.

– De mest kritiska ombyggnaderna görs i torkmaskinen och sodapannan beroende på att det mesta där måste göras under stoppet 2016. I princip kommer hela torkmaskinen inklusive våt- och pressparti att bytas ut. Sodapannan kommer att genomgå en stor ombyggnad där bland annat ugnsvolymen kommer att ökas genom att flytta ut en vägg drygt 2 meter.

Beslutet att verksamheten ska expandera fattades i februari 2014 och beror enligt Ola Walin på att papperskonsumtionen ökar globalt trots att vi går mer och mer mot ett digitalt samhälle. Dessutom är tillgången på råvara god dels på grund av nedlagd produktionskapacitet i Sverige och Norge men även det faktum att det är god tillväxt på skog i Södra Sverige.

– Skogs-och pappersindustrin befinner sig inte i en kris som vissa tror. Det handlar egentligen om en omstrukturering från tidningspapper, skriv- och tryckpapper till förpackningar och tissue där marknaden växer.