240 miljoner till biogas från gödsel

Foto: Florian Gerlach

Regeringen satsar 240 miljoner på biogas från gödsel, vilket Region Skåne arbetat för under lång tid. Satsning sträcker sig över tio år och riktas främst till södra Sverige, framförallt Skåne. Producenter av biogas från gödsel kommer nu få ersättning för klimat- och miljönyttan. Det kommer särskilt gynna gödselproducerad biogas från lantbruket.

– Vi är väldigt glada att vi fått gehör för biogasens dubbla klimatnytta. Detta är vad många väntat på. De miljö-, klimat- och samhällsnyttor som biogasen medför motiverar ett ersättningssystem. Det har regeringen tagit till sig, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne.

Den dubbla klimatnyttan uppnås genom att biogasen minskar utsläppen av växthusgaser både vid produktion och användning. Genom att producera biogas av gödsel tas utsläppen från gödseln omhand. När biogasen sedan används som drivmedel minskar utsläppen av koldioxid med 90 procent jämfört med bensin och diesel.

– 240 miljoner till gödselbaserad biogas kan ge 120 gigawattimmar biogas per år. Det i sin tur kan försörja mer än halva lantbrukssektorn i Skåne med drivmedel eller 300 regionbussar per år, säger Katarina Erlingsson (C), regionråd.

– Redan idag går samtliga stadsbussar i Skåne på biogas. Till 2015 ska alla bussar i Skånetrafiken gå på biogas och satsningen kan bidra till att trygga tillgången på biogas, säger Mats Persson (FP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

Inom ramen för Skånes färdplan för biogas har Lunds tekniska högskola studerat klimatnyttor, miljönyttor och samhällsekonomiska värden vid produktion av biogas från gödsel. Resultaten visar entydigt att biogas från gödsel är positivt både för klimatet, miljön och samhället i stort. Den minskar utsläppen av växthusgaser, minskar näringsläckage från jordbruksmarken och minskar utsläppen av hälsofarliga partiklar. Vinsterna för miljön, klimatet och samhället ligger i minskade kostnader för sjukvården och minskad påverkan från klimatförändringar och övergödning.

– Resultaten från studien har varit avgörande för att visa biogasens nyttor och nu hoppas vi på en rejäl skjuts för skånsk biogasproduktion, säger Per Einarsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

I Skåne finns ett ambitiöst mål att år 2020 producera 3 terrawattimmar biogas. För att nå dit krävs stora investeringar i ökad biogasproduktion.

– Satsningen kan bidra till att vi når målet och skapar förutsättningar att skapa ett Skåne fritt från fossila bränslen. De tydliga signaler vi får är att skånska aktörer är beredda att satsa, från regionens sida är vi det definitivt, säger Anders Åkesson (MP), Regionråd samt ordförande i Klimatsamverkan Skåne.