NIBE förvärvar Emin Group

Foto: Emin Group

NIBE Industrier har tecknat avtal om att förvärva 51 procent av Emin Group med verksamhet i Turkiet och Serbien och har köpoption på att förvärva ytterligare 29 procent år 2025.Emin, som grundades 1970, är ett verkstadsbolag med 340 anställda i verksamheter i Turkiet och Serbien. Bolaget omsätter cirka 140 miljoner kronor med en rörelsemarginal överstigande 10 procent.

Emins huvudprodukter är kopplingssystem för vätskor som säljs till tillverkare av energiutrustning. NIBE är Emins största kund och svarar för mer än 50 procrnt av omsättningen. Produktionen är mycket modern och högautomatiserad.

– Med förvärvet av EMIN kompletterar vi ytterligare sortimentet av komponenter och lösningar till den viktiga HVAC-sektorn. Vi får även tillgång till ytterligare intressanta länder för lågkostnadsproduktion i Turkiet och Serbien. På sikt är också dessa länder intressanta lokala marknader, säger Gerteric Lindquist NIBE Industriers koncernchef.

Emin kommer att ingå i affärsområde NIBE Element. Förvärvet förutsätter att vissa villkor är uppfyllda, bland annat godkännande från den turkiska konkurrensmyndigheten. Slutförande av förvärvet samt konsolidering beräknas kunna ske inom åtta veckor.