SAAB levererar till den finska armén

Foto: Saab

Ordervärdet uppgår till cirka 47 miljoner kronor

Saab har tecknat kontrakt med den finska försvarsmaktens logistikverk gällande leverans av träningssystem till den finska armén. Saab levererar högkvalificerad support till den finska arméns mobila stridsträningsanläggning KASI. Saab sätter upp, supportar och förflyttar träningsanläggningen till olika träningsområden, vilket ger soldater och officerare inom den finska försvarsmakten viktiga resurser för taktisk träning på alla nivåer. Inkluderat i kontraktet är leveranser av KASI-träningssystem till två nya finska regementen.

– Under flera år har vi levererat toppmoderna träningslösningar till den finska försvarsmakten. Genom att kombinera de här nya träningssystemen med befintliga system kommer den finska försvarsmakten kunna genomföra instrumenterad träning med 2400 deltagare”, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

– Beställningen ligger i linje med vårt långsiktiga åtagande att stötta den finska försvarsmakten i deras arbete med att stärka sin försvarsförmåga, och vi är övertygade om att de kommer gynnas av de här nya träningssystemen”, säger Åsa Thegström.  

Sedan 2005 har den finska armén använt den mobila stridsträningsanläggningen KASI. KASI är en nationell träningsresurs som kan sättas upp det där behövs och används dels för realistisk och förberedande träning inför utlandsuppdrag, dels för regementsövningar.