Fraunhofer granskar litiumbatteriernas säkerhet

Fraunhoferinstitutets forskare undersöker säkerheten och tillförlitligheten av solceller med varierande lagringssystem som använder sig av litiumjonbatterier. Foto: Fraunhoferinstitutet

Energisystemens flexibilitet främjas genom användning av varierande möjligheter att lagra dagens ökande elproduktion från förnybara källor. De flesta existerande litiumjonbatterierna saknar dock fastställda normer och föreskrifter. Tyska Fraunhofer-institutets forskare har nu börjat undersöka denna viktiga aspekt.

– Litiumjonbatterierna blir alltmer attraktiva för slutanvändare, men vi saknar likväl enhetliga, kontrollerbara kriterier för att kunna bedöma batteriernas verkliga verkningsgrad och säkerhet, säger Stephan Lux, teamledare på Fraunhofer ISE.

Fokusen riktas på två projekt, som kallas "Safety First" respektive "SpeiSi" av forskarna vid Fraunhofer-institutet för Solar Energy Systems (ISE), och som handlar om säkerheten hos numera universellt spridda litiumjonbatterierna. Projektet "Säkerheten först" granskar främst nätverksrelevanta faktorer. Det andra projektet "SpeiSi" undersöker säkerheten och tillförlitligheten av solceller med varierande lagringssystem som använder sig av litiumjonbatterier. Bägge projekten finansieras av tyska Ministeriet för ekonomi (BMWi).

Som en del av forskningsprojektet "Safety First", samarbetar Fraunhofer ISE bland annat med Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Man undersöker det aktuella läget för batterisäkerhet, - kvalitet och systemets funktionsduglighet för elektricitetslagring i bostäder och i kommersiella lokaler. Syftet är att utarbeta rekommendationer för tillverkare, standardiseringsorgan och myndigheter. Lagringssystem i drygt tjugo nätverksrelevanta hushåll utsätts för otaliga och kontinuerliga tester för att efterlikna faktiska situationer i hemmen.

Hos projektet "SpeiSi" rör det sig om forskning om säkerhet och tillförlitlighet i solcellernas lagringssystem som är under överinseende av delstatsledda kontrollorganet TÜV Rheinland. Man analyserar och söker efter svaga punkter som kan uppstå under hantering, installation och drift.  Tre centrala aspekter som undersöks inledningsvis är laddningsgrad, lagringsteknik, potentiella faror, uppkomsten och sannolikheten för överslag och långsiktig belastning. Specifikt vill forskarna ta reda på om de elektriska förbindelserna bevarar sin stabilitet även under en längre period eller om det finns risk för brand i det långa loppet.