Automation Region etablerar ny nod i Skellefteå

Anja Palm, näringslivschef, Skellefteå kommun. Foto: Jonas Westling

Automation Region med bas vid Mälardalens högskola arbetar etablerar en nod i Västerbotten och Norrbotten.

– Genom att koppla ihop Sveriges starka industriella miljöer kan vi skapa bättre möjligheter att utnyttja våra spetskompetenser och driva utvecklingen av framtidens industri, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Industribolagen i Västerbotten och Norrbotten konkurrerar i regel inte om samma kunder men däremot om den tillgängliga kompetensen, enligt Automation Region.

– Företagen måste jobba hårt för att vara attraktiva arbetsgivare men det handlar också om att se vad som kan göras på ett nytt sätt. Automatisering kan vara ett viktigt verktyg för att klara kompetensfrågan och Automation Region har ett framgångsrikt arbetssätt för att stimulera den utvecklingen. För oss är det en stor fördel att samverka med en aktör som ligger i framkant i stället för att bygga upp en egen modell från grunden, säger Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun.

För utvecklingen av den nya noden i Västerbotten och Norrbotten rekryteras just nu en affärsutvecklare till Skellefteå. Verksamheten kommer bland annat omfatta aktiviteter som syftar till att sprida kunskap, förstärka nätverk och underlätta utveckling av innovationer, produktion och nya affärsmodeller.

– Vi vill samla våra industriföretag och bygga ett engagemang kring digitalisering och automation. Vi har många starka företag här men också de som har en utvecklingsresa att göra. Det är lättare att lära av varandra och samverka om det finns en gemensam mötesplats, säger Anja Palm.