Alfa Laval blir partner i svenska Liquid Wind

Foto: Alfa Laval

Det står nu klart att Alfa Laval blir partner i det svenska bolaget Liquid Wind, som utvecklar elektrobränsleanläggningar för produktion av rena, förnybara bränslen. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Alfa Laval kommer att ingå i Liquid Winds styrelse och bidra med värmeöverföringsexpertis i syfte att förbättra effektiviteten i såväl produktionsprocessen som i värme- och energiintegrationen i anläggningarna. Avtalet trädde i kraft 15 mars 2021.

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som utvecklar och finansierar kommersiella e-metanolanläggningar. Anläggningarna fångar upp och koncentrerar koldioxidutsläpp från industrin och kombinerar det med vätgas, framställt av förnybar el och vatten, för att producera grön metanol. Alfa Laval har förvärvat en mindre andel i bolaget och är partner i konsortiet tillsammans med; Carbon Clean, Siemens Energy och Haldor Topsoe.  Alfa Laval kommer att ingå i styrelsen och bidra till utformningen av de första eMetanol-anläggningarna. Värmeväxlare kommer att ingå som nyckelkomponenter i huvudsystemet, men även i processtegen för grön vätgasproduktion, koldioxidavskiljning och metanolsyntetisering.

Enligt World Energy Council uppskattas den globala efterfrågan på koldioxidneutrala, syntetiska bränslen – den så kallade P2X-marknaden där ”X” kan stå för metanol, vätgas, metan – uppgå till 20 000 TWh år 2050, vilket motsvarar 50 procent av den nuvarande fossila bränsleförbrukningen.

- Detta är ett viktigt partnerskap eftersom vi tillsammans med andra stora aktörer kommer att vara en del av den växande Power-to-X-marknaden och därigenom driva utvecklingen av tekniska lösningar vilka kommer att ha en påverkan på framtida bränslealternativ, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.