Enerco lägger varsel i Sandviken

Företaget gör en mer långsiktig anpassning. Foto: Enerco

Som en följd av minskad efterfrågan på mekaniska tjänster hos  s verksamhet i Sandviken varslar nu bolaget 15 personer. Uppsägningarna förväntas träda i kraft i slutet av oktober.

Berörda medarbetare har informerats om varslet som omfattar 15 kollektivanställda mekaniker i Sandviken. Orsaken är en minskad efterfrågan på mekaniska tjänster hos en av Enercos större kunder.

– Det känns både tungt och ledsamt att behöva varsla medarbetare om uppsägning, men vi måste anpassa oss till rådande omständigheter. Vi tittar för närvarande över alla möjligheter till alternativa lösningar och inleder fackliga förhandlingar omgående, säger Magnus Hammarlund, platschef för Enerco i Sandviken.

Den rådande Covid-19-pandemin har skapat ett osäkert marknadsläge. Niklas Pettersson, vd för Enerco, menar att koncernen noga följer utvecklingen och försöker agera proaktivt.

– Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar oss löpande. Hittills har vi i några av våra verksamheter använt oss av möjligheten till korttidsarbete för att hantera tillfälliga nedgångar, men här behöver vi nu göra en mer långsiktig anpassning. Som bolag och arbetsgivare har vi alltid ett ansvar att agera i tid. Det är självfallet väldigt tråkigt att behöva göra förändringar av det här slaget, säger Niklas Pettersson.