Inköpschefsindex stiger tre månader i rad

Inköpschefsindex på högsta nivån sedan februari. Arkivbild

Inköpschefsindex för tjänstesektorn lyfter till 54,8 i juli, från uppreviderade 50,9 månaden före. Indexet har nu stigit i tre månader i rad och ligger därmed på den högsta nivån sedan februari.

– Det är glädjande att aktiviteten i tjänstesektorn har förbättrats så snabbt även om tolkningen av juliutfallet normalt sett är mer osäkert delvis på grund av semestereffekter, skriver Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Samtliga delindex bidrar positivt och tre av fyra delindex ligger över 50-strecket, som utgör skiljelinjen mellan ökad och minskad aktivitet i sektorn.

– Undantaget är sysselsättningen som för sjätte månaden i rad hamnade utanför tillväxtzonen även om indexet fortsatte att stiga från bottennivån i april, skriver Swedbank/Silf.

Lina Fransson på SEB varnar liksom Kennemar för att dra för långtgående slutsatser från ett enskilt inköpschefsindex. Inte minst sedan trenden uppåt tenderar att överdrivas i denna typ av indikator efter kraftiga ekonomiskt bakslag och att man lätt missar att återhämtningen sker från en väldigt låg aktivitetsnivå.

– Vi tror att vi kan behöva se en fortsatt uppgång för att det ska bli en rejäl återhämtning, säger hon.

Men det mesta pekar dock i rätt riktning just nu. Och det ser lite bättre ut än väntat, enligt Lina Fransson.

Om BNP-raset under andra kvartalet stannar kring 8 procent kan SEB:s ekonomer komma att höja årets BNP-prognos till minus 4 procent, tror hon. I maj höjde SEB prognosen för helåret till minus 5 procent, från ett betydligt dystrare huvudscenario före det.

Det råder även osäkerhet om smittspridning och hur det går med sysselsättningen i Sverige om regeringen börjar avveckla stödprogrammen som sjösatts i krisen, enligt Fransson.

Hon lyfter särskilt fram permitteringsstödet som viktigt för att hålla upp konsumtionen och dämpa ökningen i arbetslöshet i krisen.

– Vi tror att vi kommer att få se en ökad effekt på arbetslösheten i höst och att vi då får en effekt på bostadsmarknaden och på konsumtionen. Men än så länge ser det hyfsat okej ut, på marginalen något bättre än vad vi förutspått.

Statistiken, som tas fram av Swedbank och Silf, bygger på uppgifter från över 200 inköpschefer i den privata tjänstesektorn. Ett indextal över 50 tyder på tillväxt medan noteringar under 50 tyder på nedgång.