BASF bygger nya batterifabriker för elbilar i Europa

BASF:s anläggning i Schwarzheide, Tyskland. Foto: BASF

BASF skapar en ny produktionsplats för batterimaterial i Schwarzheide, Tyskland. Anläggningen kommer att producera katodaktiva material, CAM, med en initial kapacitet som möjliggör leverans till cirka 400 000 elektriska fordon per år. Schwarzheide-anläggningens modulära konstruktion och infrastruktur möjliggör en snabb uppbyggnad av tillverkningskapacitet som gör det möjligt för BASF att möta den ökande efterfrågan på den europeiska EV-marknaden. Anläggningen i Schwarzheide kommer att använda föregångare katodaktiva material från BASF:s tidigare anläggning i Harjavalta, Finland. Uppstart av de två anläggningarna planeras för 2022.

– Anläggningarna i Finland och Tyskland kommer att erbjuda tillförlitlig tillgång till skräddarsydda aktiva material med hög nickelkatod, säger Dr Peter Schuhmacher, vd, Catalysts division vid BASF.

– Med dessa investeringar i Finland och Tyskland kommer BASF att vara den första CAM-leverantören med lokal produktionskapacitet på dagens tre stora marknader - Asien, USA och Europa. BASF kommer att bli den ledande leverantören med en pålitlig, hållbar och europeisk baserad leveranskedja som kommer att omfatta basmetallförsörjning, särskilt nickel- och kobolt-, föregångsproduktion och katodmaterialproduktion inom en region.