TC Connect förvärvar Mysec Sweden

Foto: Pixabay

Har tecknat ett principavtal

Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Nu har TC Connect har tecknat ett principavtal om att förvärva Mysec Sweden, affären kommer att slutföras under april efter sedvanlig due diligence. Mysec blir det fjärde dotterbolaget inom koncernen TC Connect.

Mysec har brutet räkenskapsår, och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till cirka 29 miljoner kronor, Mysecs rörelseresultat under denna period uppgick till drygt 15 procent. Förvärvet av Mysec förväntas bidra positivt till koncernens resultat och vinst per aktie.

Förvärvskostnaden uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor i aktier, 10 miljoner kronor villkorat att resultatet för 2018 är i nivå med historisk lönsamhet och resterande i likvida medel vid tillträde. Flera finansieringsalternativ finns tillgängliga, bland annat lånefinansiering.