Politisk oro i Frankrike skakar europeiska aktiemarknader

Paris-börsen, Palais Brongniart. Foto: Wikipedia Common, Kredit::Chabe01

Efter kraftiga nedgångar öppnade de europeiska aktiemarknaderna nyligen försiktigt. Analysföretagen pekar på politisk osäkerhet i Frankrike som den primära orosfaktorn inför de kommande extravalen som äger rum om mindre än två veckor. Franska CAC 40-indexet noterade nyligen en blygsam uppgång på 0,2%, efter att ha fallit 6,2% veckan innan – den största veckovisa nedgången sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, vilket utplånade dess hela vinst för 2024.

Banksektorn har drabbats hårt, med särskilt stora förluster för Societe Generale och BNP Paribas, som sjönk med 14,5% respektive 12,2% föregående vecka. Dessa nedgångar ledde till en kedjereaktion som sänkte Euro Stoxx Banks-index med över 8%. På måndagen försökte dock banksektorns index återhämta sig något genom att stiga med 0,4%.

Politiska åtgärder och marknadens reaktioner

Den politiska krisen i Frankrike, utlöst av oväntade resultat i helgens EU-val, har satt stor press på de europeiska marknaderna och lett till ökade avkastningsspridningar mellan regeringens obligationer inom eurozonen. Även om avkastningen på franska 10-åriga OATs förblev stabil på 3,15%, stängde spridningen mot tyska obligationer veckan på över 75 baspunkter, den högsta nivån sedan juli 2017 då risken för ett 'Frexit' prissattes med anledning av Marine Le Pens valmöjligheter.

Över helgen bekräftade fem tjänstemän från Europeiska centralbanken (ECB) för Reuters att det inte finns några planer på nödköp av franska obligationer mitt i den politiska oron i Paris, och betonade att det är upp till de franska politikerna att lugna marknaderna genom kloka ekonomiska politikåtgärder.

Analys: Franska politiska risker sätter press på marknaden

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Ifop för Le Journal du Dimanche, som daterades den 15 juni, leder Marine Le Pens National Rally-parti med 35% stöd, följt av den vänsterinriktade koalitionen Ny Folkfront på 29%, vilket har starkt stöd bland 18-24-åringar. Detta scenario tyder på en förskjutning mot extrempartier jämfört med mer marknadsvänliga och centristiska partier, med president Emmanuel Macrons koalition "Tillsammans" för närvarande på tredje plats med 19% stöd.

Analytiker från Goldman Sachs och Citi har reagerat på de politiska riskerna med att justera sina rekommendationer och prognoser för europeiska aktier, vilket återspeglar osäkerheten som de franska extravalen för med sig till de finansiella marknaderna.

Källa: Euronews

 

 

 

 

4