USA:s aktiemarknader stagnerar – kraftiga svängningar bland chiptillverkarna

Börsen vid Wall Street i New York. Foto: Wikipedia Common, kredit: Flickr. Government of Thailand - Flickr

De amerikanska börserna visade en blandad utveckling nyligen, drivna av fortsatt hopp om en snar räntesänkning. Dow Jones industriindex steg marginellt med 0,2 procent och stängde på 38 834 poäng, medan tekniktunga Nasdaq i stort sett var oförändrad vid 17 862 poäng. S&P 500 ökade med 0,3 procent till 5487 poäng. Både Nasdaq och S&P 500 noterade nya rekordnivåer efter den senaste tidens kursuppgång.

Trots de positiva tendenserna på börsen levererade nya siffror från detaljhandeln en dämpare för investerarnas entusiasm. "De svagare än väntade detaljhandelssiffrorna antyder att amerikanska konsumenter fortsätter att brottas med ekonomiska svårigheter", förklarar Robert Pavlik, portföljförvaltare på Dakota Wealth. USA

ekonomi växer visserligen fortfarande, men i en långsammare takt än tidigare. Enligt rapporter ökade detaljhandelns omsättning knappt i maj, och utan stark försäljning av personbilar hade omsättningen faktiskt minskat, trots analytikers förhoppningar om en ökning på 0,3 procent.

Spekulationer om räntesänkningar ökar

Detta har fått en del investerare att spekulera i att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kommer att sänka räntorna en eller flera gånger under de kommande månaderna för att stimulera ekonomin. Deras förväntningar stärktes av kommentarer från chefen för Federal Reserve Bank of New York, John Williams, som inte specificerade ett datum för en räntesänkning men indikerade att utvecklingen går i rätt riktning.

- Omfattningen och hastigheten i räntesänkningscykeln är fortfarande osäker, säger John Velis, ekonom på BNY Mellon.

- Men vi förväntar oss två räntesänkningar under detta kalenderår.

Efterfrågan på bränsle i Europa

Medan amerikanska marknader brottas med sin inrikesekonomi, fortsätter Europa att navigera i komplexa bränsleleveranser. Diversifieringen av energikällor är en ständig prioritet, med en växande inriktning på både förnybara energikällor och alternativa leverantörer för att minska beroendet av enskilda nationer. Denna strategi är avgörande inte bara för energisäkerheten utan också för att möta de långsiktiga målen om minskade koldioxidutsläpp.

Handelsblatt