Maersk höjer prognos när fraktkostnader ökar på grund av oroligheter vid Röda havet

Maersk-fartyg på väg. Foto: Creative Commons Lic, kredit: Bluesnap

Maersk har justerat upp sin finansiella prognos för året på grund av ökad efterfrågan på containerfrakt och pågående störningar i Röda havet. Det globala containerfraktföretaget förutser nu att dess intäkter före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) kommer att ligga mellan sju och nio miljarder US-dollar, en ökning från den tidigare prognosen på mellan fyra och sex miljarder.

Oroligheterna, som har pågått sedan Houthi-rebellerna i Jemen attackerade Suezkanalen, en av världens viktigaste handelsrutter, har lett till att containerfartyg har tvingats segla omkring Godahoppsudden.

Ökade fraktkostnader och förseningar

Detta har lagt till ungefär två veckor på resans längd och drivit upp fraktraterna. Maersk rapporterar även tecken på ökad hamnträngsel i Asien och Mellanöstern samt en fortsatt stigning i fraktkostnader, vilket förväntas bidra till en starkare ekonomisk prestation under andra halvan av 2024.

Växande konsekvenser av störningar i leveranskedjorna

Situationens allvar understryks av att dessa attacker fortsätter att påverka globala leveranskedjor djupt. Ett utdrag från Maersks uttalande belyser förväntan på att denna utveckling kommer att vara långsiktig. Dessutom har Maerskaktierna stigit med över 23 procent under den senaste månaden, trots att sjöfartsindustrin som helhet har upplevt en nedgång efter den tidigare vinstbonanzan under COVID-19-pandemin.

Detta läge utgör en betydande risk för global handel, speciellt inför den hektiska julhandelsperioden, vilket ytterligare komplicerar planering och logistik för detaljhandlare världen över.

Källa: Maersk