Kartelmisstankar mot läkemedelsbolag

Danskan Margrethe Vestager är EU-kommissionär ansvarig för konkurrenspolitiken i EU. Foto: © European Union, 2024/Wikimedia Commons

EU-kommissionen har delgivit läkemedelsbolagen Alchem ​​International och dess dotterbolag Alchem ​​International om att de misstänks ha brutit mot EU:s antitrustregler genom att delta i en långvarig kartell kring en viktig läkemedelsprodukt.

Alchem ​​tillverkar det farmaceutiska ämnet N-Butylbromide Scopolamin/Hyoscine. Kommissionen misstänker att Alchem ​​kan ha samordnat och kommit överens med andra marknadsaktörer för att fastställa minimipriser för SNBB till företagets kunder (det vill säga distributörer och läkemedelstillverkare). Dessutom befaras Alchem ​​ha utbytt kommersiellt känslig information med konkurrenter.

Vicepresident Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken i EU, säger ett pressmeddelande från kommissionen:

– Vi är oroade över att Alchem ​​kan ha deltagit i ett avtal med konkurrenter för att samordna priser och tilldela kvoter för en aktiv läkemedelsingrediens som används för att producera ett allmänt föreskrivet läkemedel. Som ett resultat av detta kan europeiska konsumenter ha drabbats av begränsad tillgång till prisvärda läkemedel. Alchem ​​har nu möjlighet att svara på vår oro.